Tarieven

Debiteurenbeheer

Dossierkosten

Dit is een eenmalige post per dossier van losse facturen. Dossierkosten zijn een vergoeding die u aan ons betaalt voor het inrichten van onze systemen zodat wij uw dossier in behandeling kunnen nemen. De vergoeding voor dossierkosten is gestaffeld opgebouwd en wordt altijd berkend over het aantal gelijktijdig aan ons overgedragen facturen.

 Aantal facturen:

 Dossierkosten per factuur:

1 factuur
10 euro
2–10 facturen
7,50 euro
11–20 facturen
5 euro
20–50 facturen
4 euro
51+ facturen
2 euro
Wanneer u losse facturen aan een bestaand dossier toevoegt, dan wordt de staffelprijs opnieuw toegepast. Dossierkosten worden meteen na opdracht aan u gefactureerd.


Behandelingskosten

Voor het behandelen van een factuur betaalt u een simpel bedrag van € 0,75 per minuut. Wij houden precies per factuur en per minuut bij hoeveel tijd wij aan de contactmomenten voor die factuur hebben besteed. Ook houden wij per factuur bij wat de resultaten zijn geweest van die klantcontacten en rapporteren dat aan u terug. Tijd die aan het dossier wordt besteed (contacten met u of bijvoorbeeld met het incassobureau) wordt ook apart bijgehouden. Deze kosten worden tweewekelijks achteraf gefactureerd.

 

Budgetten

U kunt zelf bepalen wat de maximum inspanning (in tijd) is die u per factuur in uw dossier wilt besteden. Zodra dit maximum bereikt is beëindigen wij de inspanningen om de factuur betaald te krijgen en gaan met u in overleg. U kunt ook een maximum inspanning (totaal aantal uren) aan uw volledige dossier koppelen. Wij bewaken dat voor u en houden u op de hoogte. Zo weet u van te voren wat onze inspanningen u maximaal kunnen gaan kosten voor het dossier wat u aan ons overdraagt.

 

Maximale transparantie

Valetis staat er voor om maximale transparantie te bieden. Bij onze factuur ontvangt u steeds een gedetailleerde verantwoording van de door ons geïnvesteerde tijd in uw facturen. Tevens geven wij u daarbij een uitgebreide rapportage van de contactmomenten met uw klanten.

 


Archief